Dokumentation

Under udarbejdelsen af ansøgningen til Procesbevillingsnævnet gik det op for mig, at jeg ikke blot var blevet snydt med en underdimensioneret varmepumpe og en underdimensioneret blandeshunt, men også var blevet bedraget under retssagerne med et manipulerende skønstema og nogle ligeså manipulerende besvarelser fra syns- og skønsmanden.
Syns- og skønsmandens konklusion var ikke blot fejlagtig, men kunne heller ikke dokumenteres med baggrund i syns- og skønserklæringernes øvrige besvarelser.
Det eneste man kunne bruge disse besvarelser til, var at sløre baggrunden for den fejlagtige konklusion.

Jeg besluttede mig for at anmelde det til politiet som en bedragerisag.

Bedrageriparagraffen er fuldstændig klar i mælet:

Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Anmeldelsen

Bedrageriets kompleksitet taget i betragtning tænkte jeg, at jeg måtte have beviserne i orden inden jeg henvendte mig til politiet.
For ikke at gøre sagen for indviklet besluttede jeg, at jeg kun ville starte med at anmelde syns- og skønsmanden.
Så måtte de andre implicerede komme til bagefter.

Jeg samlede syns- og skønserklæringer samt domme.
Læs 2015-02-08 1 SSErklæring Ølsvej 13 9500 Hobro nov. 2010 »
Læs 2015-02-08 2 SSErklæring 23. februar 2012 »
Læs 2015-02-08 3 SSErklæring 3. maj 2012 - Supplerende spørgsmål fra Betzers advokat »
Læs 2015-02-08 4 Dommen »
Læs 2015-02-08 5 Landsretsdommen »

Jeg lavede nogle PowerPoint shows, der kunne vise, at jeg i hvert fald var blevet snydt af syns- og skønsmanden.

Skønsmandens regnemetode
Min regnemetode
Den umiddelbare regnemetode

Endelig lavede jeg en beskrivelse af, hvorfor jeg mente, at det var bedrageri.
Læs 2015-02-08 6 Beregninger »
Læs 2015-02-08 7 Anklage mod syns- og skønsmand »

Retsplejelovens kapitel 68 § 751

Man har som borger i Retsstaten Danmark ret til at læse en politirapport igennem, godkende og underskrive denne inden den viderebehandles.

Retsplejelovens kapitel 68 § 751

§ 751. Det væsentlige indhold af de afgivne forklaringer tilføres rapporterne, og særlig vigtige dele af forklaringerne gengives så vidt muligt med den afhørtes egne ord.

Stk. 2. Der skal gives den afhørte mulighed for at gøre sig bekendt med gengivelsen af forklaringen.
       Den afhørtes eventuelle rettelser og tilføjelser medtages.
       Den afhørte gøres bekendt med, at han ikke har pligt til at underskrive rapporten.

Stk. 3. Fonetisk optagelse af forklaringer må kun finde sted, når den afhørte er gjort bekendt hermed.

Professionel klagebehandlingDette er historien om, hvordan politi og anklagemyndighed med falske politirapporter, løgne og overtrædelse af Retsplejelovens kapitel 68 § 751 effektivt forhindrer mig i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.
Politi og anklagemyndighed stopper vat i ørerne og forhindrer dermed en anmeldelse af en bedragerisk syns- og skønsmand.Nordjyllands Politi

Anmeldelse af syns- og skønsmand for bedrageri

Telefonsamtale med lederen af politiets bedrageriafdeling i Nordjylland:

Sagens alvorlighed taget i betragtning var jeg sikker på, at politiet ville hjælpe med at få undersøgt sagen til bunds.

Da det jo ikke er hverdagskost at melde en person for bedrageri ringede jeg til Jørgen Birger Jensen, leder af bedrageriafdelingen hos Nordjyllands Politi for at høre, hvordan jeg skulle forholde mig.

Efter at have hørt mine forklaringer sagde han, at:
"det godt nok ville blive noget op ad bakke, at anklage en syns- og skønsmand for bedrageri".

Jeg optog telefonsamtalen med efterforskningslederen fordi jeg tidligere har haft meget dårlige erfaringer med personer som jeg burde kunne have tillid til.

Hør hele samtalen (13 minutter og 59 sekunder)

Se denne delvise transskribering for de vigtigste udtalelser.
Læs 2015-02-09 JBJ Transskribering Jørgen Birger Jensen »

Er det ren indbildning når jeg fik det indtryk, at han forsøgte at tale mig fra at indgive anmeldelse?
Det lyder op ad bakke (22 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Det er virkelig op ad bakke (26 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Det lyder virkelig til at være op ad bakke (30 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Under alle omstændigheder skulle jeg henvende mig på den lokale politistation for at aflevere anmeldelsen, selv om jeg ikke brød mig om dette – jeg ville hellere aflevere den i Ålborg, da jeg ikke ville risikere rygtedannelse i byen inden sagen var blevet undersøgt.

Men der var ingen vej udenom.

Tro det eller ej

Med så alvorlig en paragraf skulle man tro, at politiet var forpligtet til at indlede efterforskning.

Men virkeligheden er, at man skal indgive sin bedragerianmeldelse til en politiassistent (fra bedrageriafdelingen tror jeg) på den lokale politistation og det er ham, der afgør om der er en sag.Hobro Politi

Anmeldelse af syns- og skønsmand for bedrageri

Anmeldelsesinterview med politiassistenten i Hobro:

Jeg indgav bedragerianmeldelsen mundtligt til politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi ved at gennemgå 3 PowerPoint shows, der overbeviste politiassistenten om, at jeg var blevet snydt.

Det tog en godt et kvarter at forklare, at bedragerianmeldelsen havde baggrund i en retssag om en underdimensioneret varmepumpe samt at bevise, at syns- og skønsmandens konklusion var falsk.
Jeg gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at det var syns- og skønsmanden jeg anmeldte for bedrageri i forbindelse med udarbejdelsen af syns- og skønserklæringerne og at det IKKE en bedragerianmeldelse i forbindelse med, at VVS firmaet havde leveret en underdimensioneret varmepumpe.

Jeg optog interviewet med politiassistenten fordi jeg tidligere har haft meget dårlige erfaringer med personer som jeg burde kunne have tillid til.

Hør hele interviewet (1 time 44 minutter og 30 sekunder)

Afhøringsinterviewet varer næsten 1 time og 45 minutter, men som det fremgår af denne delvise transskribering, så varede selve anmeldelsen kun godt 20 minutter.
Læs 2015-02-10 JOL Transskribering Jesper Olesen »

Jeg startede optagelsen inden jeg kørte hjemmefra.
Jeg ankommer først til Hobro Politistation 12:55 inde i optagelsen, hvorefter jeg venter i receptionen et lille stykke tid.
21:32 inde i optagelsen bliver jeg præsenteret for politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi, som skal optage anmeldelsesrapport og vi går op på hans kontor.
Først 24:00 inde i optagelsen starter interviewet med at jeg siger "Jeg føler lidt jeg skal til eksamen."
Herefter følger en gennemgang af baggrunden for at anmelde syns- og skønsmanden for bedrageri.
Først 36:56 inde i optagelsen starter selve anmeldelsen med gennemgang af de 3 PowerPoint shows.
Gennemgangen afsluttes 54:16 med at Jesper Olesen, Hobro Politi udtaler:
"Jeg kan godt forstå det er mangelfuldt og det er en 35% underdimensioneret varmepumpe."
Herefter følger en længere snak om, hvorvidt en syns- og skønsmand kan dømmes for bedrageri.
1:18:42 inde i optagelsen forklarer jeg, hvorfor jeg mener det klart er bedrageri.
Denne gennemgang afsluttes 01:21:55 med at jeg udtaler:
"Det er baglæns regning at ramme så præcist."
Resten af interviewet er småsnak, der afsluttes med, at Jesper Olesen, Hobro Politi lover at komme hjem til mig for, at få alt bevismaterialet udleveret.
At jeg var godt tilfreds med anmeldelsen og ikke anede uråd fremgår af min afsluttende kommentar allersidst (1:44:28) i optagelsen:
"Så er den squ afleveret."

 

Som du kan høre her, så gav han klart udtryk for at have forstået, at det var syns- og skønsmanden jeg anmeldte for bedrageri:
Syns- og skønsmanden er vores gerningsmand (8 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

Og, som du kan høre her, så gav han klart udtryk for at have forstået, at varmepumpen er kraftigt underdimensioneret:
Varmepumpe kraftigt underdimensioneret (8 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

 

Det tog godt 3 minutter at forklare, at der var tale om bedrageri og ikke blot en tilfældig regnefejl.

Politiassistenten afbrød interviewet og sagde, at han havde fået oplysninger nok og lige skulle drøfte med sine overordnede, hvordan de skulle gå videre.
Og, som du kan høre her, lovede han, at han så ville komme hjem til mig senere på ugen og se al min dokumentation for sagen.
Så vil jeg lige komme ud til dig (4 sekunder)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

 

Men, men, men


Hobro Politi:

Politiassistenten drøftede næste dag sagen over morgenkaffen med sin overordnede politikommissær (Ikke fra bedrageriafdelingen) og kom frem til, at der ikke var nogen sag.

"Nu kan man godt føle sig bedraget uden at være blevet det i lovens forstand" sagde politiassistenten.

Og det er altså en politiassistent og en politikommissær, der afgør det – ikke en advokat med indsigt i bedrageriparagraffen.

Så, hvis du vil indgive en bedragerisag, så få en advokat til at skrive anmeldelsen og aflever den skriftligt.
Ellers risikerer du, at det går lige som med min anmeldelse.
Det eneste problem med dette er, som det senere skulle vise sig, at det kan være endog meget svært at finde en advokat, der er villig til at gå ind i sagen.

 

Yderligere henvendelser i sagen vil ikke blive besvaret
var den sidste besked fra politiet.


Mig:

Jeg snakkede med politiassistenten om formiddagen dagen efter, at jeg havde indgivet anmeldelsen.
Her fik jeg besked på, at der ikke ville blive indledt efterforskning i sagen.
Dette stod jeg selvsagt noget uforstående overfor eftersom politiassistenten under interviewet jo havde givet klart udtryk for, at have forstået min anmeldelse fuldt ud.

Jeg sendte derfor en anmodning om at få sagen revurderet.
I denne mail anmoder jeg om, at sagen bliver revurderet ud fra den vedhæftede beskrivelse af bedrageriet.

I det vedhæftede dokument beskriver jeg udførligt, hvordan bedrageriet er foregået.

Dette er IKKE den skriftlige anmeldelse, som omtales senere, men det er denne politiet henviser til som min skriftlige anmeldelse.

Læs 2015-02-12 08-18 Sendt til JOL Bedragerisag »

         Læs 2015-02-12 08-18 Vedhæftet Angående afvisning af bedragerisag »


Hobro Politi:

Politiassistenten meddeler, at min anmodning om revurdering er videresendt.

Læs 2015-02-12 08-37 Modtaget fra JOL SV_ Bedragerisag »


Mig:

Jeg henstiller, at sagen bliver taget op hurtigst muligt, da jeg er underlagt en tidsfrist af Procesbevillingsnævnet.

Læs 2015-02-12 11-17 Sendt til JOL Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »


Hobro Politi:

Politiassistenten meddeler, at der ikke vil blive indledt efterforskning før lederen af Nordjyllands Politis bedrageriafdeling har vurderet sagen.

Lederen af Nordjyllands Politis bedrageriafdeling er Jørgen Birger Jensen som jeg havde den indledende snak med og som dermed udmærket vidste, at det er syns- og skønsmanden og udelukkende syns- og skønsmanden jeg anmelder for bedrageri.

Læs 2015-02-12 11-40 Modtaget fra JOL SV_ Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »


Mig:

Jeg takker for, at sagen er blevet sendt til vurdering hos lederen af Nordjyllands Politis bedrageriafdeling, Jørgen Birger Jensen.

Læs 2015-02-12 22-54 Sendt til JOL Re_ Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »

Politiassistenten havde spurgt efter en kopi af tilbuddet.
Jeg fremsender derfor en kopi af tilbuddet.

Jeg spørger også om jeg selv kan anlægge sag om bedrageri, når nu politiet åbenbart ikke vil følge op på sagen.

Læs 2015-02-13 08-24 Sendt til JOL Re_ Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »

         Læs 2015-02-13 08-24 Vedhæftet Overslag på varmepumpe og genvex »


Hobro Politi:

Politiassistenten oplyser, at det udelukkende er anklagemyndigheden, der kan anlægge sag i strafferetlige sager.

Politiassistenten meddeler, at han ikke kan foretage sig yderligere i sagen før den er vurderet af Jørgen Birger Jensen.
Dette gælder også korrespondance.
Altså kan politiassistenten ikke besvare flere henvendelser om sagen.

Læs 2015-02-13 10-10 Modtaget fra JOL SV_ Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »


Mig:

Det var politiassistenten selv, der havde udbedt en kopi af tilbuddet.
Jørgen Birger Jensen bør vel have denne kopi af tilbuddet med i sin vurdering.

Jeg skal ikke forstyrre yderligere.

Læs 2015-02-13 10-50 Sendt til JOL Re_ Bedragerisag - Travlt ved håndvasken »


Hobro Politi:

Jeg troede, at offentlige myndigheder skulle bruge E-Boks.
Jeg blev derfor noget overrasket over at finde 2 breve fra Nordjyllands Politi i min postkasse.
Og jeg modtog dem først 22. februar 2015 fordi jeg ikke tømmer min postkasse dagligt.
Som så mange andre har jeg frasagt mig reklamer og derfor kommer der meget sjældent post og da slet ikke vigtig post.

Det første brev indeholdt en anmeldelseskvittering dateret 13. februar 2015.
Det blev oplyst i anmeldelseskvitteringen, at sagen nu ville blive undersøgt.
Brevet angiver blot, at jeg har anmeldt et bedrageri forøvet fra min adresse Ølsvej 13, Hobro den 1. november 2008.
Der medfulgte IKKE en kopi af politirapporten og jeg kunne derfor ikke kontrollere om der var optaget korrekt rapport.

Jeg kendte på dette tidspunkt IKKE Retsplejelovens kapitel 68 § 751.
Derfor vidste jeg IKKE, at jeg faktisk havde krav på, at gennemlæse politirapporten og godkende denne.
Det er politiets pligt, at give mig mulighed for at, gennemlæse politirapporten og godkende denne.

Allerede her var der 2 grove fejl:

 • Bedrageriet er IKKE forøvet på min adresse, men under udfærdigelse af syns- og skønserklæringer samt under afhjemling i Byret og Landsret.
 • Bedrageriet er IKKE foregået 1. november 2008, men over flere gange og senest under afhjemling i Landsretten 30. oktober 2014.

Læs 2015-02-13 Brev fra Hobro Politi 2015-02-13 »

Næste brev er dateret 12. februar 2015 og poststemplet 18. februar 2015.
Dette brev indeholdt afgørelsen om at afvise, at indlede efterforskning i sagen.

 • Lidt underligt, at afvisningen er dateret dagen FØR anmeldelseskvitteringen, der angav, at sagen nu ville blive undersøgt.

Brevet indeholdt en afvisning af, at indlede efterforskning af bedrageri begået i forbindelse med udført entreprise i november 2008.

Der er især lagt vægt på, at jeg har fået leveret den 8 kW luft til vand varmepumpe, der fremgår af tilbuddet.

Dernæst er der lagt vægt på, at Ålborg Byret har udpeget syns- og skønsmanden og at han som sådan må betragtes som uvildig.
Denne uvildige syns- og skønsmand har fundet, at den leverede varmepumpe er tilstrækkelig til at opvarme huset.

Her er der yderligere 5 grove fejl:

 • Jeg har IKKE anmeldt bedrageri i forbindelse med udført entreprise i november 2008.
 • Det udførte arbejde er IKKE en entreprise.
 • Jeg har IKKE betvivlet, at jeg har fået leveret den varmepumpe, der fremgår af tilbuddet.
 • Jeg har IKKE betvivlet, at Ålborg Byret har udpeget syns- og skønsmanden og at han som sådan må betragtes som uvildig.
 • Jeg har IKKE betvivlet, at syns- og skønsmand har fundet, at den leverede varmepumpe er tilstrækkelig til at opvarme huset.

Læs 2015-02-18 Brev fra Hobro Politi 2015-02-18 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Jeg har IKKE anmeldt bedrageri i forbindelse med udført entreprise i november 2008.
Og INGEN af begrundelserne har noget som helst med min anmeldelse at gøre.

Jeg har IKKE betvivlet, at jeg har fået leveret den varmepumpe, der fremgår af tilbuddet.
Jeg blot fremført, at det er lidt underligt, at kalde en 8 kW varmepumpe for WPL 13.

Og det faktum, at syns- og skønsmanden er udpeget af Ålborg Byret giver ham vel ikke carte blanche til at begå bedrageri.

Jeg modtog ALDRIG, som lovet, svar fra efterforskningsleder Jørgen Birger Jensen, Nordjyllands Politis Bedrageriafdeling.
I stedet modtog jeg ovennævnte afvisning fra advokaturchef Birte Wirnfeldt, Nordjyllands Politi.


Mig:

Jeg protesterede over, at der IKKE kunne være optaget rapport på det forhold, som jeg havde anmeldt.
Jeg kunne slet ikke genkende min anmeldelse i afvisningen af, at indlede efterforskning i sagen.
Som nævnt havde INGEN af begrundelserne noget som helst med min anmeldelse at gøre.

Og det er jo lidt svært at klage til Statsadvokaten i Viborg over en afgørelse af et forhold, som jeg IKKE har anmeldt.
I øvrigt er jeg fuldstændig enig i, at det ikke er bedrageri at levere en underdimensioneret varmepumpe.
Det skal naturligvis afgøres ved en civil retssag, som jeg jo netop har været igennem i både Byret og Landsret.

Jeg bad politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi om at revurdere sagen ud fra det dokument jeg fremsendte 12. februar med udførlig beskrivelse af bedrageriet.

Læs 2015-02-23 15-52 Sendt til JOL Bedragerisag »


Hobro Politi:

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi hævder, at han objektivt og professionelt har forelagt sagen for sine overordnede.
Hvis dette er professionelt noget som helst, så er det en professionel afledningsmanøvre for, at forhindre mig i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Du kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Læs 2015-02-23 17-39 Modtaget fra JOL Re_ Bedragerisag »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi beder mig klage til Statsadvokaten i Viborg over en afgørelse som jeg er fuldstændig enig i.
Det er jo ikke afgørelsen jeg vil klage over, men det faktum, at der IKKE er optaget rapport på det forhold jeg har anmeldt.


Mig:

Jeg kunne åbenbart ikke tale politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til fornuft.
Jeg lavede derfor en skriftlig anmeldelse sammen med en forklaring af bedrageriet.

Disse sendte jeg til hans chef politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi sammen med afvisningen fra Hobro Politi.

Jeg bad politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi om at sammenligne min skriftlige anmeldelse med politirapporten.
Og jeg bad på denne baggrund om, at få ændret politirapporten eller alternativt få lov til at indgive ny anmeldelse.

Læs 2015-03-02 09-33 Sendt til PMP Bedragerisag »

         Læs 2015-03-02 09-33 Vedhæftet 1 Anmeldelse skønsmand »

         Læs 2015-03-02 09-33 Vedhæftet 2 Forklaring af bedraget »

         Læs 2015-03-02 09-33 Vedhæftet 3 Brev fra Hobro Politi 2015-02-18 »


Hobro Politi:

Her er det meget korte svar:
"Med henvisning til din fremsendte mail d.d. fastholder jeg afvisningen i brevet dateret d. 12. februar og henviser dig til at benytte klagemuligheden til Statsadvokaten."

Læs 2015-03-02 10-36 PMP SV_ Bedragerisag »


Mig:

"Fastholder du dermed, at det afviste forhold svarer til det forhold, som jeg har anmeldt som beskrevet i min mail."

Læs 2015-03-03 15-36 Sendt til PMP Re_ Bedragerisag »


Hobro Politi:


Mig:

"Vil du venligst informere mig om, hvor jeg kan klage over, at politiet nægter, at optage rapport på det forhold jeg har anmeldt."

Læs 2015-03-06 05-41 Sendt til PMP Re_ Bedragerisag »


Hobro Politi:

"Såfremt du er utilfreds med den afgørelse der er truffet i den anmeldte sag vil jeg anbefale dig at følge vejledningen og klage til Statsadvokaten i Viborg."

"Ønsker du at klage over politiet kan du sende klagen til Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg."

Læs 2015-03-06 07-53 PMP SV_ Bedragerisag »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi fastholder, at jeg skal klage til Statsadvokaten i Viborg over et forhold, som jeg IKKE har anmeldt.
Og som jeg i parentes bemærket er fuldstændig enig i IKKE er et bedrageri.

Og hvis jeg vil klage over politiets behandling af sagen kan jeg klage til Nordjyllands Politi.

Der var altså ikke meget hjælp at hente hos chefen for Hobro Politi.Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Mig:

Politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi oplyste ganske vist, at det var Nordjyllands Politi jeg skulle klage til, hvis jeg var utilfreds med Hobro Politis behandling af sagen.
Men jeg mente at have hørt, at det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skal behandle klager over politiets adfærd, så jeg sendte min klage til dem.

Jeg klagede over, at Hobro Politi IKKE havde optaget rapport på det forhold, som jeg havde anmeldt.
Og jeg klagede over, at Hobro Politi henviste mig til at klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg, til trods for, at afvisningen slet ikke beskriver det forhold, som jeg har anmeldt og at jeg klart og utvetydigt har gjort både Jesper Olesen, Hobro Politi og Preben Møller Pedersen, Hobro Politi opmærksom på dette.

Jeg medsendte IKKE optagelsen af afhøringsinterviewet, da denne var alt for utydelig og jeg ikke kunne nå at finde værktøjer til at gøre optagelsen tydeligere.

Læs 2015-03-06 1 Klage over Hobro Politi »

         Læs 2015-03-06 1.1 Blanket til indgivelse af klage »

         Læs 2015-03-06 1.2 Klage over Hobro Politi »

         Læs 2015-03-06 1.3 Anmeldelse skønsmand »

         Læs 2015-03-06 1.4 Forklaring af bedraget »

         Læs 2015-03-06 1.5 Brev fra Hobro Politi 2015-02-13 »

         Læs 2015-03-06 1.6 Brev fra Hobro Politi 2015-02-18 »

         Læs 2015-03-06 1.7 Mail sendt til politiassistent Jesper Olesen 23 februar 2015 »

         Læs 2015-03-06 1.8 Mail modtaget fra politiassistent Jesper Olesen 23 februar 2015 »

         Læs 2015-03-06 1.9 Mail sendt til politikommissær Preben Møller 2 marts 2015 »

         Læs 2015-03-06 1.10 Mail modtaget fra politikommissær Preben Møller 2 marts 2015 »


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg modtog denne afvisning af min klage fra overassistent Claudia Betti, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Læs 2015-03-13 1.2 Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine001 »

Den Uafhængige Politiklagemyndighed opdeler klager i klager over politiets adfærd og klager over politiets dispositioner.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler kun klager over politiets adfærd.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer, at din klage er en klage over politiets dispositioner.

Din klage sendes derfor videre til politidirektøren for Nordjyllands Politi.

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Min klage er jo netop en klage over politiets adfærd ved IKKE at optage rapport på det forhold, som jeg har anmeldt og derefter pure nægte, at rette politirapporten efter, at jeg klart og utvetydigt har gjort opmærksom på dette.


Mig:

Jeg gjorde det klart, at min klage netop var en klage over politiets adfærd.

Læs 2015-03-16 Den Uafhængige Politiklagemyndighed Journalnr. _ DUP-2015-342-1195 »


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg modtog på ny en afvisning af min klage, denne gang fra kontorchef Charlotte Storgaard, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer fortsat, at din klage er en klage over politiets dispositioner.

Læs 2015-03-18 1.2 2015-342-1195 »


Mig:

Jeg faldt over en nyhed på TV2 tekst TV, som klart viste, at klager over forkerte politirapporter skal behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Jeg medsendte et klip af nyheden og gjorde opmærksom på, at der kun var nuancer til forskel fra min sag.

Læs 2015-03-19 1 Journalnr. DUP-2015-342-1195 »

         Læs 2015-03-19 1.1 TV2 Tekst TV 2015-03-19 »

Da jeg efter en rum tid ikke havde modtaget svar fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, sendte jeg en rykker.

Læs 2015-04-10 Den Uafhængige Politiklagemyndighed Journalnr. DUP-2015-342-1195 »


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Nu fik jeg pludselig brevpost fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som jo ellers havde vist, at de godt kunne bruge E-Boks.
Brevet var svar på min mail af 19. marts 2015.
Brevet indeholdt endnu en afvisning af min klage, igen fra kontorchef Charlotte Storgaard, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer fortsat, at din klage er en klage over politiets dispositioner.

Læs 2015-04-14 Svar fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed 2015-04-09 »

Yderligere henvendelser kan ikke forventes besvaret.


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg fik igen brevpost fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som jo ellers havde vist, at de godt kunne bruge E-Boks.
Brevet var svar på min mail af 10. april 2015.
Brevet indeholdt endnu en afvisning af min klage, igen fra kontorchef Charlotte Storgaard, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer fortsat, at din klage er en klage over politiets dispositioner.
Din mail er sendt videre til politidirektøren for Nordjyllands Politi.

Læs 2015-04-20 Svar fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed 2015-04-16 »

Yderligere henvendelser kan ikke forventes besvaret.

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Trods adskillige henvendelser nægter Den Uafhængige Politiklagemyndighed at behandle min klage over, at der er optaget falsk politirapport.Nordjyllands Politi

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Nordjyllands Politi:

Nå - så må jeg jo sætte min lid til, at Nordjyllands Politi behandler klagen korrekt og giver mig mulighed for, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev fra politiassistent Palle Grevy, Nordjyllands Politi.

"Nordjyllands Politi har via Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtaget Deres mail dateret den 6. marts 2015."

"Nordjyllands Politi har tidligere behandlet Deres henvendelse."

"De blev ved brev af 12. februar 2015 gjort bekendt med, at der ikke ville blive indledt en efterforskning, ..."

"De er blevet informeret om, at De kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg."

"Jeg agter ikke at foretage mig mere i sagen".

Læs 2015-03-18 Brev fra Nordjyllands Politi 2015-03-17 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Nordjyllands Politi nægter at behandle min klage over, at der er optaget falsk politirapport med henvisning til, at der allerede er truffet afgørelse i sagen.


Mig:

Jeg gør opmærksom på, at min klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed er en klage over, at der er optaget falsk politirapport og IKKE en klage over afgørelsen i det forhold, som jeg IKKE har anmeldt.

Læs 2015-03-22 Digital Post sendt til Nordjyllands Politi 2015-03-22 »


Nordjyllands Politi:

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev fra politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi.

"Jeg skal beklage, hvis man har misforstået Dem, men jeg har ikke fundet anledning til kritik af rapportoptagelsen."
"Deres skriftlige anmeldelse var meget omfattende og indeholdt en kompliceret redegørelse...."

"Deres skriftlige anmeldelse blev imidlertid vedlagt sagen og har indgået i Advokatchef Birte Wirnfeldts afgørelse af 12. februar 2015."

Læs 2015-03-30 Brev fra Nordjyllands Politi 2015-03-27 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi skriver lidt omsat:

"Din skriftlige anmeldelse af 2. marts 2015 blev allerede taget i betragtning ved afgørelsen af sagen af 12. februar 2015".

Har Nordjyllands Politi en tidsmaskine?

Politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi benægter altså ligesom politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi, at der er optaget falsk politirapport.


Mig:

Jeg gør opmærksom på, at min skriftlige anmeldelse umuligt kan have indgået i Advokatchef Birte Wirnfeldts afgørelse af 12. februar 2015, al den stund, at jeg først fremsendte den til politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi den 2. marts 2015.

Jeg gør også opmærksom på, at der jo må være optaget falsk politirapport, eftersom INGEN af begrundelserne for, at afvise at indlede efterforskning har rod i min skriftlige anmeldelse.

Læs 2015-04-10 Digital Post sendt til Nordjyllands Politi 2015-04-10 »


Nordjyllands Politi:

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev fra politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi.

Du kan klage til Statsadvokaten i Viborg.

Jeg har allerede videresendt din klage til Statsadvokaten i Viborg.

"Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af Deres henvendelser".

Læs 2015-04-14 Brev fra Nordjyllands Politi 2015-04-14 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi nægter, at forholde sig til det faktum, at min skriftlige anmeldelse umuligt kan have indgået i Advokatchef Birte Wirnfeldts afgørelse af 12. februar 2015.
Politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi nægter, at kontrollere om politirapporten svarer til min skriftlige anmeldelse.

Og han tillader sig, at sende min klage direkte videre til Statsadvokaten i Viborg, som om han allerede ved, hvad jeg vil klage over.
Politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi fratager mig derved muligheden for selv at formulere min klage til Statsadvokaten i Viborg.Statsadvokaten i Viborg

Klage over Nordjyllands Politis afgørelse om ikke at indlede efterforskning

Mig:

Nå - i mellemtiden havde jeg klaget over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Så må jeg jo sætte min lid til, at Statsadvokaten i Viborg vil behandle min klage korrekt.

Jeg forklarede, at Hobro Politi havde optaget falsk politirapport og afvist at indlede efterforskning på baggrund af denne falske politirapport.

Jeg insisterede på, at Statsadvokaten i Viborg så bort fra den falske politirapport og udelukkende behandlede sagen med udgangspunkt i min skriftlige anmeldelse.

Til støtte for min skriftlige anmeldelse medsendte jeg syns- og skønserklæringer, domme, de til Hobro Politi fremviste PowerPoint shows.
Yderligere fremsendte jeg beregninger samt fuld dokumentation for disse beregninger.

Læs 2015-03-05 01 Klage til statsadvokaten i Viborg Journalnr 5100-76141-00171-15 »

         Læs 2015-03-05 10 Anmeldelse skønsmand »

         Læs 2015-03-05 11 Forklaring af bedraget »

         Læs 2015-03-05 20 SSErklæring Ølsvej 13 9500 Hobro nov. 2010 »

         Læs 2015-03-05 21 SSErklæring 23. februar 2012 »

         Læs 2015-03-05 22 SSErklæring 3. maj 2012 - Supplerende spørgsmål fra Betzers advokat »

         Læs 2015-03-05 23 Byretsdommen »

         Læs 2015-03-05 24 Landsretsdommen »

         Læs 2015-03-05 30 Referencer »

         Læs 2015-03-05 31 Bruttoenergi-2004-DTU »

         Strøget af Censuren
         Rapporten "VPO VarmePumpeOrdningen - Dimensioneringsgrundlag" må ikke vises på grund af ophavsret.
         Men du kan, hvis du er meget ihærdig, måske få den udleveret af VarmePumpeOrdningen.

         Læs 2015-03-05 33 Rapport-fra-jordvarmekonsulenten »

         Læs 2015-03-05 34 Mail fra Energitjenesten - Peter Larsen »

         Læs 2015-03-05 35 Mail fra Statens Byggeforskningsinstitut - Kim B Wittchen »

         Læs 2015-03-05 40 Min regnemetode »

         Læs 2015-03-05 41 Skønsmandens regnemetode »

         Læs 2015-03-05 42 Den umiddelbare regnemetode »

         Læs 2015-03-05 50 Formler »

         Læs 2015-03-05 51 Beregninger »

         Læs 2015-03-05 60 Afregningsår udtræk »

         Læs 2015-03-05 70 Brev fra Hobro Politi 2015-02-13 »

         Læs 2015-03-05 71 Brev fra Hobro Politi 2015-02-18 »


Statsadvokaten i Viborg:

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev med kvittering for henvendelsen fra Henriette Davidsen, Statsadvokaten i Viborg.

Læs 2015-03-09 Brev fra Statsadvokaten 2015-03-09 »

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev med afgørelsen fra senioranklager Klaus Meinby Lund, Statsadvokaten i Viborg.

"Ikke grundlag for at indlede en efterforskning."
"Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart."

Der er især lagt vægt på, at syns- og skønsmanden er udpeget af Retten.
Dernæst er der lagt vægt på, at De ikke er enig med syns- og skønsmanden i hans beregning af varmetabet.

Endelig er Klaus Meinby Lund, Statsadvokaten i Viborg ikke af den opfattelse, at der, hvis der bevidst var afgivet urigtige oplysninger under vidneforklaring, var tale om et bedrageriforhold.

Klaus Meinby Lund, Statsadvokaten i Viborg er af den opfattelse, at såfremt syns- og skønsmanden bevidst havde afgivet urigtige oplysninger under vidneforklaring, ville dette kunne henføres til straffelovens § 158 om falsk forklaring for retten.

Læs 2015-05-05 Svar fra Statsadvokaten 2015-05-05 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

I dette brev gør Statsadvokaten i Viborg sig til dommer over, hvorvidt syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Det er slet ikke en opgave for Statsadvokaten i Viborg, at dømme i sagen.
Statsadvokaten i Viborg skal "blot" konstatere om der er rimelig formodning om at der er begået noget strafbart.
Det er efterforskningen, der skal vise, om mine beviser kan holde i Retten.

Statsadvokaten i Viborg vurderer, at syns- og skønsmanden ikke har begået bedrageri idet han er udpeget af Retten i Ålborg.

Statsadvokaten i Viborg betvivler mine beregninger til trods for, at Jesper Olesen, Hobro Politi klart gav udtryk for at have forstået disse.
Og til trods for, at jeg har medsendt fuld dokumentation for disse beregninger med mail fra Peter Larsen, Energitjenesten samt diverse rapporter fra DTI og DTU.
I øvrigt kan jeg ikke være uenig med syns- og skønsmanden i hans beregning af varmetabet al den stund, at syns- og skønsmanden slet ikke har oplyst det endelige varmetab.
Jeg har blot beregnet det endelige varmetab ud fra Energitjenestens anvisninger og konstateret, at varmepumpen under ingen omstændigheder kan dække dette varmetab under de danske klimaforhold, der var gældende i 2007.

Statsadvokaten i Viborg har på dette tidspunkt slet ikke hverken set eller hørt mine beviser for, at syns- og skønsmanden har begået bedrageri.
Det kan han ikke al den stund, at Hobro Politi effektivt forhindrede mig i at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring, da Hobro Politi optog falsk politirapport.

Statsadvokaten i Viborg har kun kunnet støtte sig til min medsendte "Forklaring af bedraget".
Denne medsendte "Forklaring af bedraget" burde være rigelig til, at give Statsadvokaten i Viborg rimelig formodning om, at der var tale om bedrageri.
Men denne forklaring har åbenbart ikke været tydelig nok til at Statsadvokaten i Viborg kunne forstå, hvorfor der er tale om bedrageri.

Det er derfor det er så vigtigt for mig, at få lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Statsadvokaten i Viborg:

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev fra senioranklager Margrethe Sanning, Statsadvokaten i Viborg.

Brevet indeholdt afgørelsen på min klage over Hobro Politis adfærd ved, at optage falsk politirapport.

Afgørelse:

"Jeg finder, at det er meget beklageligt, at Nordjyllands Politi trods gentagne henvendelser fra Dem ikke har forholdt sig til Deres anmeldelse vedrørende bedrageri begået af syns- og skønsmanden, men at politiet udelukkende har forholdt sig til aftalen omkring købet af varmepumpen."

Begrundelse:

"Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at jeg er enig med Dem i, at det fremgår af Nordjyllands Politis afgørelse af 12. februar 2015, at politiet har forstået Deres anmeldelse af 10. februar 2015 som en anmeldelse om bedrageri begået i forbindelse med indgåelsen af aftalen om købet af varmepumpen."

"Jeg har endvidere særligt lagt vægt på, at De gentagne gange har gjort Nordjyllands Politi opmærksom på, at Deres anmeldelse var blevet misforstået, og at politiet på trods af dette ikke har taget stilling til Deres egentlige anmeldelse om bedrageri begået af syns- og skønsmanden, men at politiet tværtimod har afvist at behandle sagen yderligere."

"Jeg skal endelig bemærke, at det er beklageligt, at Nordjyllands Politi i sin afgørelse af 27. marts 2015 har anført, at Deres skriftlige anmeldelse var vedlagt straffesagen, da politiet den 12. februar 2015 traf sin afgørelse, når dette ikke stemmer med Deres oplysninger om, at De først indsendte den skriftlige anmeldelse den 2. marts 2015."

ENDELIG en, der har forstået, at der er optaget falsk politirapport

Men ak og ve

"Med henvisning til, at Statsadvokaten i Viborg i sin afgørelse af 5. maj 2015 har taget stilling til Deres anmeldelse om bedrageri begået af syns- og skønsmanden, finder jeg imidlertid ikke anledning til at foretage yderligere i sagen."

Læs 2015-06-29 Svar fra Statsadvokaten 2015-06-29 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Statsadvokaten i Viborg giver mig fuldstændig ret i, at hele sagen er blevet grundigt forkludret af, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport.

Statsadvokaten i Viborg afviser derefter at give mig korrekt behandling med henvisning til, at der allerede er truffet afgørelse i sagen.
Vel at mærke en afgørelse, der udelukkende er truffet ud fra det skriftlige materiale jeg har fremlagt.
Og vel at mærke en afgørelse, der er truffet ved at betvivle det materiale jeg har fremlagt.

Ganske vist har Statsadvokaten i Viborg ved sin afgørelse i sagen læst min skriftlige anmeldelse, men jeg har jo ikke fået lov til at fremføre sagen mundtligt, hvilket tydeligvis er nødvendigt.

Hvis jeg havde fået lov til at fremføre sagen mundtligt, ville Statsadvokaten i Viborg ikke længere kunne have betvivlet mine beviser.

Yderligere har denne skandaløse behandling reelt frataget mig mine klagemuligheder over afgørelsen i sagen både hos Hobro Politi, Nordjyllands Politi og Statsadvokaten i Viborg.
Jeg burde fra starten af have fået mulighed for at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring helt forfra.
En sådan fyldestgørende mundtlig forklaring ville have fjernet alle de misforståelser, som klageinstanserne har inkluderet i deres afgørelser.

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Skal det ikke have konsekvenser for politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi, at han har optaget falsk politirapport?

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Skal det ikke have konsekvenser for politikommissær Preben Møller Pedersen, Hobro Politi, at han har forsvaret den falske politirapport?

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Skal det ikke have konsekvenser for politifuldmægtig Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, at han har forsvaret den falske politirapport?


Altså skal denne skandaløse behandling åbenbart IKKE have nogen konsekvenser for hverken Hobro Politi eller Nordjyllands Politi.
Ordensmagten

Umuligt at trænge igennem

Mig:

Nå, det er åbenbart umuligt, at få ordensmagten til, at lade mig afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Dette til trods for, at politiassistenten under det indledende interview gav klart udtryk for at have forstået både at det udelukkende var syns- og skønsmanden jeg anmeldte og jeg helt klart var blevet både snydt og bedraget.

Nu siger de så, at de ikke kan tillægge mine beregninger nogen vægt fordi det er "egne beregninger."

Sagen ville kun blive genoptaget, såfremt der kom nye oplysninger i sagen.

Jeg satte mig for, at lave en fyldestgørende skriftlig dokumentation samt indhente nye oplysninger.

Indhentning af nye oplysninger

Besøg af energikonsulent

Jeg fik besøg af energikonsulent Peter Larsen, Energitjenesten.

Formålet var, at få lavet beregninger, der viste hvor store de ekstraordinære energibesparelser var i kW.
Syns- og skønsmanden havde jo blot oplyst dem i enten kWh eller som en investering med en tilbagebetalingstid på 30 til 35 år.

Efter besøget og INDEN rapporten blev lavet havde jeg denne telefonsamtale med Peter Larsen, Energitjenesten.

Hør lydoptagelse af hele telefonsamtalen (47 minutter og 59 sekunder)Hør lydklip fra lydoptagelsen:
Jeg kan ikke forstå du har tabt sagen (1 sekund)
(Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)


Hør lydklip fra lydoptagelsen: (3 minutter og 6 sekunder)
1 minut og 50 sekunder inde i denne sekvens fastslår Peter Larsen, Energitjenesten, at energiforbruget er 37.000 kWh inden isoleringsarbejder udføres og at der skal en 20 kW luft til vand varmepumpe til for at klare dette energiforbrug.
Dette indikerer kraftigt, at en 8 kW varmepumpe ikke kan klare varmetabet selv efter alle isoleringsarbejderne er indregnet.
2 minut og 19 sekunder inde i sekvensen siger Peter Larsen, Energitjenesten, at "der er jo et eller andet der er helt galt her".
3 minut og 4 sekunder inde i sekvensen siger Peter Larsen, Energitjenesten, at han godt kan forstå at jeg ikke kan holde varmen.Hør lydklip fra lydoptagelsen: (4 minutter og 11 sekunder)
I denne sekvens fastslår Peter Larsen, Energitjenesten igen, at energiforbruget er 37.000 kWh.Hør lydklip fra lydoptagelsen: (3 minutter og 59 sekunder)
Denne sekvens starter med udtalelsen "Jeg kan ikke forstå du har tabt sagen".
Sidst i sekvensen fastslår Peter Larsen, Energitjenesten, at den leverede varmepumpe ikke kan dække varmetabet.Peter Larsen, Energitjenesten blev noget forundret, da jeg nævnte at syns- og skønsmanden havde erklæret at en 7,7 kW luft til vand varmepumpe kunne dække et varmetab på hele 11,537 kW.
Hær 30:45 til 31:00 inde i lydoptagelsen af hele telefonsamtalen.

Da den endelige rapport skulle laves var Peter Larsen, Energitjenesten åbenbart blevet "banket på plads".

Det var lykkedes Peter Larsen, Energitjenesten at bringe varmetabet i mit hus helt ned på 6 kW, som han åbenbart mente var nødvendigt for, at den leverede varmepumpe på 7,7 kW kunne dække varmetabet.
Dette var under forudsætning af, at jeg udskiftede samtlige vinduer og døre.

Rapporten indeholdt et hav af fejl, som jeg forgæves forsøgte at få Peter Larsen, Energitjenesten til at rette.

Se beregningerne i skemaet på side 3 i rapporten:
Læs 2016-10-28 04 1.2 Energitjenesten Rapport Ølsvej 13 »

Og se mine kommentarer til disse beregninger:
Læs 2016-10-28 04 1.3 Re_ Rapport vedr_ husbesøg »

         Læs 2016-10-28 04 1.3 Vedhæftet Mur i opholdsstue »

Det eneste jeg kunne bruge rapporten til var, at konstatere, at Peter Larsen, Energitjenesten havde beregnet det oprindelige varmetab til 17,8 kW mod syns- og skønsmandens 15,3 kW. Derudover mente Peter Larsen, Energitjenesten, at varmetabet skulle ned på 6 kW for, at den leverede varmepumpe på 7,7 kW kunne dække varmetabet.

Dansk Varmepumpe Industri (DVI) beregninger

Jeg lavede beregninger på Dansk Varmepumpe Industris (DVIs) hjemmeside.

Læs 2016-10-28 05 1.1 Eksempler fra Dansk Varmepumpe Industri »

Læs 2016-10-28 05 1.2 Standardeksempel for beregning af luft til vand varmepumpe »

Læs 2016-10-28 05 1.3 Eksempel for mit hus for beregning af luft til vand varmepumpe »

Som det ses af disse eksempler anbefaler Dansk Varmepumpe Industri (DVI) en 12 kW luft til vand varmepumpe for at dække varmetab mit varmetab på 11,537 kW.

Hjemmeside Skueprocessen

Jeg lavede en hjemmeside, der til fulde dokumenterer, at jeg både er blevet snydt og bedraget af syns- og skønsmanden.

Skueprocessen »

Hjemmeside Energiberegner

Jeg lavede en hjemmeside med en Energiberegner ud fra anvisningerne fra Peter Larsen, Energitjenesten samt rapporter fra DTU og DTI.

Energiberegner »
Andre instanser

Umuligt at trænge igennem

Mig:

Det er ikke kun politiet, der nægter at lytte til påstande om bedrageriske syns- og skønsmænd.

Både Procesbevillingsnævnet og Folketingets Ombudsmand afviser sagen.
Procesbevillingsnævnet

Ansøgning om tredjeinstansbevilling

Mig:

Jeg havde ansøgt om tredjeinstansbevilling til at få sagen prøvet for Højesteret.
Da man kun har 14 dage til at sende en sådan ansøgning havde jeg udbedt mig ekstra tid til at indsende dokumentation til støtte for min ansøgning.

Jeg havde i mellemtiden konstateret, at jeg var blevet udsat for et meget sindrigt bedrageri.
Derfor lavede jeg et tillæg til min ansøgning, hvor jeg forklarede dette bedrageri så detaljeret som jeg på dette tidspunkt kunne.
Jeg mente det også var et væsentligt argument for at få sagen prøvet for Højesteret.

Læs Følgeskrivelse til Ansøgning Tredjeinstansbevilling af 2015-02-16 »

Læs Ansøgning Tredjeinstansbevilling af 2015-02-16 »

Læs Tillæg til Ansøgning Tredjeinstansbevilling af 2015-02-16 (Bedrageri) »


Procesbevillingsnævnet:

Jeg modtog denne afvisning af min ansøgning fra sekretariatschef Hanne Kjærulff, Procesbevillingsnævnet.

Vi finder intet principielt i sagen.

Vi kan derfor ikke bevilge sagen prøvet i Højesteret.

Læs Afgørelse Ansøgning Tredjeinstansbevilling af 2015-04-14 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Procesbevillingsnævnet finder ikke, at det er af principiel karakter, at jeg er blevet snydt og bedraget af en syns- og skønsmand.

Procesbevillingsnævnet finder ikke, at det er af principiel karakter, at det er regeringens erklærede mål at skifte samtlige olie- og gasfyr ud med varmepumper inden år 2035 og at det derfor er meget sandsynligt, at mange flere forbrugere vil blive udsat for et lignende bedrageri af en syns- og skønsmand.

I parentes bemærkes, at det er Procesbevillingsnævnets procedure, at sende samtlige beviser til modparten, så han kan forberede modtræk.
Det er ikke blot beviserne, men samtlige mine argumenter, som i bund og grund ikke rager modparten.
Jeg skal til støtte for min ansøgning om tredjeinstansbevilling fremsætte alle de argumenter jeg overhovedet kan finde på for at have en chance for at få bevillingen.
Alle disse argumenter er guf for modpartens advokat i en bedragerisag.
Og så fortæller Procesbevillingsnævnet mig det først når de allerede har sendt alt materialet afsted til modparten.

Det er simpelthen en urimelig og helt utilstedelig forretningsgang.
Det er jo ikke en retssag, men en ansøgning om at få bevilget en ny retssag.
Altså i bund og grund en helt igennem personlig sag mellem Procesbevillingsnævnet og mig.
Selvfølgelig skal modparten under selve retssagen gøres bekendt med anklagen, men den omfatter jo ikke alle mine argumenter for at få en tredjeinstansbevilling.Folketingets Ombudsmand

Klage over, at Statsadvokaten i Viborg afviser at indlede efterforskning

Mig:

Det kan jo bare ikke være rigtigt, at det her sker i Retsstaten Danmark.

Politiet har i realiteten tvunget mig til at bruge mine klagemuligheder på at klage over en sag, som jeg IKKE har anmeldt.

Og Statsadvokaten giver mig fuldstændig ret i min klage over Politiets behandling af min sag.
Men alligevel fastholder Statsadvokaten i Viborg afgørelsen i sagen, hvor jeg ikke har fået lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Jeg appellerer til Folketingets Ombudsmand om at gribe ind i sagen.

Læs 2016-05-02 1 Klage over Statsadvokaten i Viborg »

         Læs 2016-05-02 1.1 Klage til Folketingets Ombudsmand »

Jeg medsendte alle ovenstående PowerPoint Shows, lydoptagelser, mails, breve og dokumenter.

Derudover medsendte jeg mail fra Energitjenesten, indeholdende dokumentation for normer og beregningsmetode:
Læs 2014-12-19 1431 SV_ Beregning af varmetab og ydelse »

Samt dette dokument, som jeg havde sendt til Folketingets Retsudvalg:
Læs 2016-04-18 Basale krav til dokumentation i syns- og skønserklæringer samt energirapporter »

Da noget af materialet fyldte så meget, at det ikke kunne sendes via E-Boks, valgte jeg at lægge det hele på mit Microsoft OneDrive.
Så kunne Folketingets Ombudsmand se materialet her eller vælge, at hente det hele ned på sin PC.
I disse moderne tider er det den rigtige løsning.


Folketingets Ombudsmand:

Jeg modtog denne mail fra specialkonsulent Stine Marum, Folketingets Ombudsmand.

"Du klager over Statsadvokaten i Viborgs sagsbehandling og afgørelser i to forskellige bedragerisager."

"Jeg har imidlertid ikke adgang til at hente filer via eksterne links."

"Jeg opfordrer dig til så vidt muligt at sende bilagene elektronisk med brug af digital signering og kryptering."

Efterfulgt af dette:

"Hvis jeg ikke modtager materialet inden 4 uger, foretager jeg mig ikke mere i sagen."
"Du vil ikke modtage nogen bekræftelse af det, når jeg har modtaget materialet fra dig."

Læs 2016-05-10 1.1 16_02002-2Ud - anmoder om bilag i andet format med bilag »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Jeg har IKKE klaget i 2 forskellige bedragerisager.
Jeg har klaget over 2 forskellige afgørelser i SAMME bedragerisag.

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Når jeg ikke ville få en bekræftelse, hvordan skal jeg så vide om materialet er nået frem inden 4 uger?
Og hvis materialet ikke var modtaget inden 4 uger, så ville Folketingets Ombudsmand ikke foretage sig mere i sagen.

Rigtig god start på min klage til Folketingets Ombudsmand.


Mig:

Jeg spurgte om det var i orden, at sende materialet på et USB-stik.

Læs 2016-05-10 Folketingets Ombudsmand Dok.nr. 16_02002-2_TFD »


Folketingets Ombudsmand:

Jeg modtog denne mail fra specialkonsulent Stine Marum, Folketingets Ombudsmand.

Det er i orden, at sende materialet på et USB-stik.

Efterfulgt af dette:

"Hvis jeg ikke modtager materialet inden 4 uger, foretager jeg mig ikke mere i sagen."

Læs 2016-05-17 1.1 16_02002-4Ud - svar på spørgsmål vedr. USB »


Mig:

Jeg fremsendte materialet på et USB-stik.

Jeg præciserede, at begge klagesager omhandler samme anmeldelse af bedragerisag.

Jeg udbad mig kvittering for modtagelse af materialet, da jeg jo ellers ikke havde en jordisk chance for at vide om sagen pludselig bliver afvist på grund af manglende dokumentation.

Læs 2016-05-23 Folketingets Ombudsmand Dok.nr. 16_02002 »


Folketingets Ombudsmand:

Jeg modtog INGEN kvittering.

Jeg modtog denne mail fra kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand.

"Jeg har gennemgået din klage og det materiale, som du har sendt mig den 2. maj 2016 pr. e-mail (dog ikke de eksterne links) og materialet på det USB-stik, som jeg modtog den 23. maj 2016."

"Du har også sendt mig login-oplysninger til din hjemmeside, www.skueprocessen.dk, som jeg imidlertid ikke har mulighed for at tilgå."

"Efter at have gennemgået din klage med bilag har jeg besluttet at afslutte min behandling af sagen uden at forelægge den for Statsadvokaten i Viborg til udtalelse, og jeg foretager mig derfor ikke mere i sagen."

"På grundlag af de oplysninger, som jeg har fået fra dig, mener jeg ikke, at der er udsigt til, at jeg kan kritisere resultatet af statsadvokatens afgørelse."

Læs 2016-07-22 1.1 16_02002-9Afsluttende med bilag »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Folketingets Ombudsmand hævder, at han IKKE har adgang til internettet og derfor IKKE kan læse den udførlige beskrivelse jeg har lavet på hjemmesiden skueprocessen.dk.
Folketingets Ombudsmand har altså IKKE læst alle mine oplysninger.

Folketingets Ombudsmand mener ikke, at der er udsigt til, at kritisere resultatet ud fra de oplysninger han har læst.
Folketingets Ombudsmand fravælger altså lige, at læse de oplysninger på hjemmesiden skueprocessen.dk, som indeholder mine uomtvistelige beviser på, at jeg er blevet både snydt og bedraget af en syns- og skønsmand.

Folketingets Ombudsmand finder det IKKE kritisabelt, at mine rettigheder i forhold til Retsplejelovens kapitel 68 § 751, IKKE er blevet overholdt.

Folketingets Ombudsmand finder det IKKE kritisabelt, at jeg IKKE har fået mulighed for, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.
Nordjyllands Politi

Nye oplysninger i sagen

Mig:

Jeg indsendte de nye oplysninger, der omfattede:

 • Udklip fra hjemmesiden Skueprocessen.dk.
 • Lydoptagelsen af telefonsamtalen med Peter Larsen, Energitjenesten.
 • Energirapporten fra Peter Larsen, Energitjenesten.
 • Beregningerne fra Dansk Varmepumpe Industris (DVI) hjemmeside.
 • Alle de rapporter fra bl.a. DTI, DTU som dokumenterer mine beregninger.

Læs 2016-10-28 01 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 »

         Dette er følgebrevet til de nye oplysninger i sagen.
         I henhold til Retsplejelovens kapitel 68 § 751, har man krav på at gennemlæse og godkende politirapporten inden den videre behandling.
         På side 3 anmoder jeg om, at få en kopi af den nye politirapport til gennemlæsning og godkendelse inden den videre behandling.
         Jeg fik IKKE lov til at gennemlæse og godkende den nye politirapport inden den videre behandling.
         På side 4 oplyser jeg, at jeg forventer at blive indkaldt til nyt interview for at gennemgå de nye oplysninger.
         Jeg blev IKKE indkaldt til nyt interview og fik dermed ikke lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

         Læs 2016-10-28 01 1.1 01 Nye oplysninger til bedragerisag Journalnr. 5100-76141-00171-15 »

         Læs 2016-10-28 01 1.2 02 Overblik »

         Læs 2016-10-28 01 1.3 03 Bedraget »

         Læs 2016-10-28 01 1.4 04 Varmepumpen »

         Læs 2016-10-28 01 1.5 05 Varmetabet »

         Læs 2016-10-28 01 1.6 06 VarmePumpeOrdningen »

         Læs 2016-10-28 01 1.7 Involverede parter »

         Her er vedhæftet lydklippet "Jeg kan ikke forstå du har tabt sagen".

         Læs 2016-10-28 02 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Her er vedhæftet lydoptagelse (3 minutter og 6 sekunder), der indeholder lydklippet "der er jo et eller andet der er helt galt her"-

         Her er vedhæftet lydoptagelse (4 minutter og 11 sekunder) Hvor Peter Larsen fastslår, at energiforbruget er 37.000 kWh.

         Læs 2016-10-28 03 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Her er vedhæftet lydoptagelse (3 minutter og 59 sekunder) der indeholder lydklippet "Jeg kan ikke forstå du har tabt sagen"-

         Læs 2016-10-28 04 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 04 1.1 SV_ Beregning af varmetab og ydelse »

         Læs 2016-10-28 04 1.2 Energitjenesten Rapport Ølsvej 13 »

         Læs 2016-10-28 04 1.3 Re_ Rapport vedr_ husbesøg »

                  Læs 2016-10-28 04 1.3 Vedhæftet Mur i opholdsstue »

         Læs 2016-10-28 05 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 05 1.1 Eksempler fra Dansk Varmepumpe Industri »

         Læs 2016-10-28 05 1.2 Standardeksempel for beregning af luft til vand varmepumpe »

         Læs 2016-10-28 05 1.3 Eksempel for mit hus for beregning af luft til vand varmepumpe »

         Læs 2016-10-28 05 1.4 RE_ Bekræftelse af beegningsmetoder »

         Læs 2016-10-28 05 1.5 Forbrug pr afregningsår - energi pr m3 - 11 »

         Læs 2016-10-28 06 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 06 1.1 Relevante spørgsmål »

         Læs 2016-10-28 06 1.2 SSErklæring Ølsvej 13 9500 Hobro nov. 2010 »

         Læs 2016-10-28 06 1.3 SSErklæring 23. februar 2012 »

         Læs 2016-10-28 06 1.4 SSErklæring 3. maj 2012 - Supplerende spørgsmål fra Betzers advokat »

         Læs 2016-10-28 06 1.5 Dommen »

         Læs 2016-10-28 06 1.6 Landsretsdommen »

         Læs 2016-10-28 07 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 07 1.1 Braintrustbase Rapport »

         Læs 2016-10-28 07 1.2 Bruttoenergi-2004-DTU »

         Læs 2016-10-28 08 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 08 1.1 byg s12-048 »

         Læs 2016-10-28 08 1.2 Energi og opvarmning kompendie »

         Læs 2016-10-28 09 1 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - fortsat »

         Læs 2016-10-28 09 1.1 Faktura Teknologisk Institut »

         Læs 2016-10-28 09 1.2 SCOP teoretisk og i praksis, Esben Vendelbo Foged, Lasse Søe, Teknologisk Institut »

         Læs 2016-10-28 09 1.3 Slutrapport_Gennemgang af kommende beregningsmetode for varmepumper i Be10 20.03.2015 »

         Læs 2016-10-28 09 1.4 teknisk-rapport-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-En14825 »

         Strøget af Censuren
         Rapporten "VPO VarmePumpeOrdningen - Dimensioneringsgrundlag" må ikke vises på grund af ophavsret.
         Men du kan, hvis du er meget ihærdig, måske få den udleveret af VarmePumpeOrdningen.

         Læs 2016-10-28 10 Nordjyllands Politi Journalnr. 5100-76141-00171-15 - afsluttende »

         Læs 2016-10-29 06-21 Journalnr. 5100-76141-00171-15 - Allersidste »

         Endelig medsendte jeg hele telefonsamtalen (47 minutter og 59 sekunder) med Peter Larsen, Energitjenesten.
         Denne blev sendt separat i almindelig mail, da E-Boks ikke kan sende så store filer.


Nordjyllands Politi:

Jeg modtog denne mail fra senioranklager Jette Rubien, Nordjyllands Politi.

"Ikke grundlag for at indlede en efterforskning."

"Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde."

"Jeg har især lagt vægt på, at Statsadvokaten i Viborg ved sin afgørelse af 5. maj 2015 tiltrådte min oprindelige beslutning af 12. februar 2015 om ikke at indlede en strafferetlig efterforskning i sagen, da der ikke var formodning om, at der er begået noget strafbart af Kalle Vestergaard i forbindelse med hans arbejde som professionel udmeldt syn-og skønsmand under en civil anlagt sag om betaling for en varmepumpe monteret af Betzer & Søns Aps i 2008 på Deres ejendom Ølsvej 13 i Hobro."

"Jeg skal i forbindelse hermed meddele, at jeg ikke finder, at der i noget af det af Dem fremlagte fremkommer sådanne nye oplysninger, at der er grundlag for nu at iværksætte en efterforskning rettet mod Kalle Vestergaard. Hverken de af energirådgiver Peter Larsen foretagne beregninger eller de af DVI og andre institutioner afgivne eksempler på beregning af varmepumpebehov giver anledning til mistanke om, at Kalle Vestergaard i forbindelse med sit arbejde bevidst har afgivet falsk forklaring for retten eller foretaget urigtige beregninger med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding."

Læs 2016-11-30 Nordjyllands Politi Orientering fra Nordjyllands Politi »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Jeg fik IKKE, som jeg har krav på, lov til at gennemlæse og godkende den nye politirapport inden den videre behandling.

Jeg blev IKKE, som jeg har krav på, indkaldt til nyt interview og fik dermed ikke lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Der lægges ISÆR vægt på, at Statsadvokaten i Viborg allerede i maj 2015 afviste at indlede efterforskning.

Hvad er lige formålet med at indsende nye beviser i sagen?
Jette Rubien afviser sagen med hovedvægt på, at der allerede i maj 2015 er taget beslutning om ikke at indlede efterforskning.

Herefter afviser Jette Rubien, at de nye oplysninger indeholder materiale, der giver anledning til mistanke om, at der er begået noget strafbart.
Jette Rubien henviser kun til oplysningerne fra Peter Larsen, Energitjenesten og Dansk Varmepumpe Industri (DVI).

Hvad blev er lige af mine vigtigste argumenter?
Jeg har indsendt udførlig beskrivelse af, hvordan bedraget er foregået.
Jeg har indsendt udførlige beregninger, der viser, at varmepumpen under ingen omstændigheder kan dække mit varmetab.

Når uomtvistelige beviser ikke er nok til at have "rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Man kan ganske enkelt ikke læse beskrivelsen af, hvordan bedraget er foregået og så stadig ikke have rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.

Man kan ganske enkelt ikke læse beskrivelsen af de udførlige beregninger og så stadig være i tvivl om, at varmepumpen under ingen omstændigheder kan dække mit varmetab.

Man skal læse mine beviser som Fanden læser Bibelen for ikke at opnå "rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Dette viser vigtigheden i, at få lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Den fyldestgørende mundtlige forklaring, som politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi effektivt forhindrede ved at optage falsk politirapport.Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at Nordjyllands Politi afviser nye oplysninger i sagen

Mig:

Jeg klager til Statsadvokaten i Viborg over Nordjyllands Politis fornyede afvisning af, at indlede efterforskning.

Jeg tilbyder igen Statsadvokaten i Viborg at møde personligt op for at gennemgå de nye oplysninger.

Læs 2016-12-27 Statsadvokaten i Viborg Journalnr. 5100-76141-00171-15 »


Statsadvokaten i Viborg:

Jeg modtog denne mail fra overassistent Michelle Blach Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Den indeholder kvittering for min klage.

Læs 2016-12-27 Statsadvokaten i Viborg Brev fra Anklagemyndigheden »


Mig:

Jeg havde hos Nordjyllands Politi udbedt mig kopi af sagens 2 politirapporter.

Jeg måtte konstatere, at Nordjyllands Politi havde sat politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til, at gennemgå de nye oplysninger i sagen.

Samme politiassistent, som oprindelig har optaget falsk politirapport i sagen og dermed effektivt forhindret mig i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Jeg gjorde Statsadvokaten i Viborg opmærksom på, at jeg havde anmeldt politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for at lyve i sin seneste politirapport.

Jeg insisterede på, at Statsadvokaten i Viborg, skulle se bort fra de 2 falske politirapporter samt senioranklager Jette Rubiens afvisning af sagen, som udelukkende støttede sig til disse 2 falske politirapporter.

Jeg kom voldsomt i tvivl om, hvorvidt Nordjyllands Politi havde fremsendt min udførlige beskrivelse af bedrageriet samt mine udførlige beregninger, der viste, at varmepumpen under ingen omstændigheder kunne dække varmetabet.

Jeg bad derfor Statsadvokaten i Viborg sende mig en liste over de dokumenter Nordjyllands Politi havde fremsendt.

Læs 2017-01-26 02 Nordjyllands Politi JOURNAL NR. SAV-2016-3100201-465 »


Statsadvokaten i Viborg:

Jeg modtog denne mail fra senioranklager Mette Bøgelund Hansen, Statsadvokaten i Viborg.

"Jeg er enig i politiets afgørelse."

"Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Jeg er altså enig i politiets vurdering af sagen."

"Jeg har især lagt vægt på, at der ikke i det nu fremsendte materiale er fremkommet nye oplysninger, der peger på, at syn – og skønsmanden bevidst har foretaget forkerte beregninger eller afgivet falsk forklaring for retten med henblik på at skaffe sig eller andre en uberettiget vinding-"

Læs 2017-02-01 Statsadvokaten i Viborg Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAV-2016-31002 »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Jeg blev IKKE, som jeg har krav på, indkaldt til nyt interview og fik dermed ikke lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

I denne mail gør Statsadvokaten i Viborg sig igen til dommer over, hvorvidt syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Det er slet ikke Statsadvokaten i Viborgs opgave at dømme i sagen.
Statsadvokaten i Viborg skal "blot" konstatere om der er rimelig formodning om at der er begået noget strafbart.
Det er efterforskningen, der skal vise, om mine beviser kan holde i Retten.

Statsadvokaten i Viborg vurderer, at syns- og skønsmanden ikke har begået bedrageri idet der ikke er beviser for, at syns- og skønsmanden "bevidst" har skjult oplysninger med henblik på at lede mig og Retten på vildspor.

Siden hvornår har det skullet bevises, at man er bevidst om sine handlinger når man begår noget strafbart?
Den vending skal jeg huske næste gang jeg får en fartbøde (HULK - jeg vidste slet ikke at jeg kørte for hurtigt).


Når uomtvistelige beviser ikke er nok til at have "rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Statsadvokaten i Viborg hævder, at have læst alle mine nye oplysninger igennem inklusive min udførlige beskrivelse af, hvordan bedraget er foregået.

Man kan ganske enkelt ikke læse beskrivelsen af, hvordan bedraget er foregået og så stadig ikke have rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.

Man kan ganske enkelt ikke læse beskrivelsen af de udførlige beregninger og så stadig være i tvivl om, at varmepumpen under ingen omstændigheder kan dække mit varmetab.

Man skal læse mine beviser som Fanden læser Bibelen for ikke at opnå "rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Dette viser vigtigheden i, at få lov til at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Den fyldestgørende mundtlige forklaring, som politiassistent Jesper Olesen effektivt forhindrede ved at optage falsk politirapport.


Jeg finder det påfaldende, at Statsadvokaten i Viborg sender sin afgørelse kun 4 dage efter, at jeg havde anmeldt politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Man skulle tro, at Statsadvokaten i Viborg ville afvente resultatet af min klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over, at politiassistent Jesper Olesen direkte havde fremsat ikke mindre end 3 løgne i politirapporten.

Men NEJ - i stedet skyndte Statsadvokaten i Viborg at træffe afgørelse i sagen.

Første klage til Statsadvokaten i Viborg tog nøjagtig 2 måneder.

Anden klage til Statsadvokaten i Viborg tog 2 måneder og 15 dage.

Denne klage til Statsadvokaten i Viborg tog KUN 1 måned og 5 dage.

Denne klage til Statsadvokaten i Viborg blev besvaret KUN 4 arbejdsdage efter, at jeg havde informeret Statsadvokaten i Viborg om, at jeg havde anmeldt politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.Nordjyllands Politi

Politirapporter og Yderligere oplysninger

Mig:

I forbindelse med indsendelse af nye oplysninger, udbad jeg mig en kopi af den nye politirapport INDEN sagen blev viderebehandlet.

Kort efter, at jeg havde indsendt nye oplysninger, udbad jeg mig også en kopi af den oprindelige politirapport.

Læs 2016-10-29 Nordjyllands Politi Journalnr. 5100-76141-00171-15 - Oprindelig politirapport »

Jeg fik IKKE lov til at gennemlæse og godkende den nye politirapport inden den videre behandling.

Da jeg stadig ikke havde modtaget kopi af politirapporterne rykkede jeg for dem, samtidig med at jeg stillede nogle væsentlige spørgsmål omkring bl.a. forældelsesfrister.

Læs 2016-12-21 Nordjyllands Politi Journalnr. 5100-76141-00171-15 - Yderligere oplysninger »


Nordjyllands Politi:

Igen brevpost - SKAL offentlige myndigheder ikke bruge E-Boks?
Jeg fik dette brev fra senioranklager Jette Rubien, Nordjyllands Politi.

Læs 2017-01-10 Brev fra Nordjyllands politi 2017-01-11 »

         Læs 2017-01-10 Vedhæftet Anmeldelsesrapport 2015-02-12 »

         Læs 2017-01-10 Vedhæftet Anmeldelsesrapport 2016-10-31 »

JUHUU - endelig en succesoplevelse - langt om længe fik jeg en kopi af politirapporterne.

Desværre fik jeg IKKE et klart svar på om forældelsesfristen var afbrudt fordi jeg allerede havde anmeldt syns- og skønsmanden for bedrageri.
Jeg fik HELLER IKKE et klart svar på, hvor lang forældelsesfristen var i den aktuelle sag, men kun en henvisning til straffelovens § 93 stk. 1.

Desværre fik jeg HELLER IKKE et klart svar på mit spørgsmål om politiassistent Jesper Olesens, Hobro Politi fortolkning af bedrageriparagraffen § 279.
Jeg fik kun oplæst ordlyden af § 279, som jeg jo udmærket kendte i forvejen.

Og alle de øvrige spørgsmål blev slet ikke besvaret.

Anmeldelsesrapport af 12. februar 2015

Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at denne anmeldelsesrapport må anses for falsk.

 • Datoen for bedrageriet er forkert.
 • At det udelukkende er syns- og skønsmanden jeg har anmeldt er slet ikke nævnt.
 • Min fremlægning af sagen via PowerPoint shows er slet ikke nævnt.
 • Værdien af bedrageriet er forkert.

Ja - lyt selv optagelsen af afhøringsinterviewet igennem og læs min skriftlige anmeldelse fremsendt til politikommissær Preben Møller Pedersen den 2. marts 2015 igennem og hold det hele op mod denne anmeldelsesrapport.

Falsk fra ende til anden

Anmeldelsesrapport af 31. oktober 2016

Jeg indsendte de nye oplysninger sent fredag d. 28 oktober 2016.
Politirapporten er udfærdiget mandag d. 31 oktober 2016.
Af politirapporten fremgår: Udskrevet den 31/10-2016, kl. 14:19.

"Dags dato fik jeg atter overdraget sagen til videre sagsbehandling af pa. Mikkel Brügmann..."
"Vedlagt var en rapport, Nye oplysninger til bedrageri sag, samt underliggende dokumentation. Ganske omfangsrig dokumentation."
"På side 4 i rapporten, Nye oplysninger til bedrageri sag, under pkt. "Oplysningerne", nævnte forurettede, at de nye oplysninger omhandler en samtale med energikonsulent Peter Larsen, Energitjeneste, samt en beregning fra Dansk Varmepumpe Industri (DVI)."
"Jeg mener ikke, at de tilgået oplysninger ændre sagens art, karakter eller omfang, hvorfor jeg henviser til tidligere afgørelse afsagt af statsadvokaten i Viborg."

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har altså modtaget rapporten og færdigbehandlet den samme dag d. 31 oktober 2016 allerede kl. 14:19.

Samme politiassistent, som oprindelig har optaget falsk politirapport i sagen og dermed effektivt forhindret mig i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Statsadvokaten i Viborg har i sin afgørelse af 26. juni 2015 udtalt voldsom kritik af Hobro Politis og Nordjyllands Politis behandling af sagen.

Alligevel sætter politiassistent Mikkel Brügmann den selvsamme politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi til at gennemgå de nye oplysninger.

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi kan ganske enkelt IKKE have læst alle de nye oplysninger igennem.

Selv for mig, der har skrevet dokumentationen, tager det mindst 2 dage at gennemgå dokumentationen.

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi henviser kun til samtalen med energikonsulent Peter Larsen, Energitjenesten og beregningerne fra Dansk Varmepumpe Industri (DVI).

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi nævner IKKE den udførlige beskrivelse af bedraget og ej heller mine udførlige dokumenterede beregninger, der viser, at varmepumpen under ingen omstændigheder kan dække varmetabet.

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi mener IKKE at de nye oplysninger ændrer sagens art, karakter eller omfang.

Statsadvokaten i Viborg har i sin afgørelse af 26. juni 2015 udtrykt voldsom kritik af, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi IKKE har behandlet sagen korrekt.

Til trods for denne voldsomme kritik fastholder politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi nu, at sagen stadig handler om bedrageri i forbindelse med levering af en underdimensioneret varmepumpe.

Dette fremgår også af, at den nye politirapport - ligesom den oprindelige politirapport - har forkert dato for bedrageriet.

Og ikke nok med det

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi fremsætter ikke mindre en 3 deciderede løgne i den nye politirapport

 • Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi benægter, at have udtalt forståelse for, at varmepumpen var 35% underdimensioneret.
 • Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi benægter, at have sagt, at han ville komme hjem til mig for at få udleveret bevismaterialet.
 • Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi påstår, at han allerede under afhøringsinterviewet afviste at indlede efterforskning.

Ja - lyt selv optagelsen af afhøringsinterviewet igennem og hold det hele op mod politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politis påstande i den nye anmeldelsesrapport.

Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi bringer mig med disse løgne i miskredit og fremstiller mig som senildement overfor de jurister, der skal afgøre om der skal indledes efterforskning i sagen.


Mig:

Jeg havde kun fået svar på 2 af alle mine spørgsmål og endda kun delvist svar.

Jeg bad derfor om, at få besvaret alle mine spørgsmål klart og utvetydigt.

Læs 2017-01-26 01 Nordjyllands Politi Journalnr. 5100-76141-00171-15 »


Mig:

Jeg havde stadig ikke fået svar på mine spørgsmål af 26. januar 2017.

Jeg bad derfor endnu en gang om, at få besvaret alle mine spørgsmål klart og utvetydigt.

Læs 2017-03-08 Jette Rubien »


Nordjyllands Politi:

Jeg modtog denne mail fra senioranklager Jette Rubien, Nordjyllands Politi.

Læs 2017-03-23 Rigspolitiet skrivelse til klager med svar »

Igen hævder Nordjyllands Politi, at der SKAL være tale om ØKONOMISK vinding, selvom dette klart og tydeligt IKKE fremgår af bedrageriparagraffen § 279.

Yderligere henvendelser kan ikke forventes besvaret.Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Mig:

Jeg klagede til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi havde fremsat ikke mindre en 3 deciderede løgne i den nye politirapport.

Jeg medsendte begge politirapporter og lydoptagelsen af afhøringsinterviewet samt nogle væsentlige klip fra denne lydoptagelse.

Læs 2017-01-26 1 Klage over politiassistent Jesper Olesen, Hobro politi »

         Læs 2017-01-26 1.1 Anmeldelsesrapport 2015-02-12 »

         Læs 2017-01-26 1.2 Anmeldelsesrapport 2016-10-31 »

         Vedhæftet lydoptagelse af hele afhøringsinterviewet kan høres øverst på hjemmesiden.

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Syns- og skønsmanden er vores gerningsmand (8 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Varmepumpe kraftigt underdimensioneret (8 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

         Læs 2017-01-26 1.5 2015-02-10 JOL Transskribering Jesper Olesen »

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Så vil jeg lige komme ud til dig (4 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg modtog denne afvisning af min klage fra overassistent Anne Bolding Trust, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Læs 2017-01-30 1 Meddelelse fra Politiklagemyndigheden DUP-2017-342-2053 »

         Læs 2017-01-30 1.2 141728 »

Den Uafhængige Politiklagemyndighed opdeler klager i klager over politiets adfærd og klager over politiets dispositioner.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler kun klager over politiets adfærd.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer, at din klage over en polititjenestemands adfærd er en klage over politiets dispositioner.

Din klage sendes derfor videre til Nordjyllands Politi.

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Min klage er jo netop en klage over politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politis adfærd ved, at fremsætte ikke mindre end 3 deciderede løgne i den nye politirapport.

Det lyder som sådan en standardafvisning - gad vide, hvor tit de benytter sig af denneNordjyllands Politi

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Nordjyllands Politi:

Jeg modtog denne afvisning af min klage fra juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi (tidligere politifuldmægtig).

"Jeg skal beklage, hvis De føler Dem misinformeret."

"Politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har imidlertid ikke løjet med vilje."

"Det er min opfattelse, at udtalelserne skal ses i den kontekst, som de blev afgivet i."

"Herudover finder jeg ikke anledning til kritik."

"Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af Deres henvendelse."

"De kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg."

Læs 2017-02-08 Nordjyllands Politi »

Altså HALLO - ØKSESKAFT

Statsadvokaten i Viborg har i sin afgørelse af 26. juni 2015 udtalt voldsom kritik af Hobro Politis og Nordjyllands Politis behandling af sagen.

Man sætter nu juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi til, at behandle min klage over, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har fremsat deciderede løgne i den seneste politirapport.

Selvsamme juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, som behandlede min klage over, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi havde optaget falsk politirapport.

Selvsamme juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, som har fået voldsom kritik for sin sagsbehandling af Statsadvokaten i Viborg.

Selvsamme Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, som nu er forfremmet fra politifuldmægtig til juridisk konsulent til trods for Statsadvokaten i Viborgs voldsomme kritik af hans sagsbehandling.

Bagatelliserer løgnenes betydning for sagen

Juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, forholder sig - ganske som ventet - IKKE til, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har fremsat deciderede løgne i den seneste politirapport.
Derimod forsvarer juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi disse løgne og bagatelliserer deres betydning for sagen.

Derefter afviser juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi, at disse løgne kan ændre afgørelsen om ikke at indlede efterforskning i sagen.

Dette gøres med henvisning til, at Statsadvokaten i Viborg lige nåede, at afvise sagen den 1. februar 2016.

Som nævnt var det nok ikke helt tilfældigt, at Statsadvokaten i Viborg skyndte sig, at færdigbehandle sagen i stedet for, at vente på resultatet af min klage over, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har fremsat deciderede løgne i den seneste politirapport.Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Mig:

Jeg klagede til Statsadvokaten i Viborg over, at juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi IKKE har forholdt sig til, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi har fremsat deciderede løgne i den seneste politirapport.

Juridisk konsulent Rune Vestergaard, Nordjyllands Politi mener IKKE, at det skal have konsekvenser for politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politi at fremsætte deciderede løgne i den seneste politirapport.

Jeg gjorde opmærksom på, at politiassistent Jesper Olesen, Hobro Politis løgne effektivt forhindrer mig i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Læs 2017-03-08 1 Klage til Statsadvokaten 2017-03-08 »

         Læs 2017-03-08 1.1 Klage over politirapport af 31. oktober 2016 »

         Læs 2017-03-08 1.2 Anmeldelsesrapport 2015-02-12 »

         Læs 2017-03-08 1.3 Anmeldelsesrapport 2016-10-31 »

         Vedhæftet lydoptagelse af hele afhøringsinterviewet kan høres øverst på hjemmesiden.

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Syns- og skønsmanden er vores gerningsmand (8 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Varmepumpe kraftigt underdimensioneret (8 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)

         Læs 2017-03-08 1.4 JOL Transskribering Jesper Olesen 2015-02-10 »

         Hør vedhæftet lydoptagelse:
         Så vil jeg lige komme ud til dig (4 sekunder)
         (Hold musen over teksten for at afspille - Flyt musen udenfor teksten for at pause - Klik på teksten for at starte forfra)


Statsadvokaten i Viborg:

Jeg modtog denne mail fra overassistent Michelle Blach Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Den indeholder kvittering for min klage.

Læs 2017-03-09 Brev fra Anklagemyndigheden »


Statsadvokaten i Viborg:

Jeg modtog denne mail fra senioranklager Christina Agnethe Ryberg Schou, Statsadvokaten i Viborg.

Sendt på vegne af sagsbehandler Christel Wulf Hejmdal, Statsadvokaten i Viborg.

Læs 2017-05-08 Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAV-2017-3100202-28 »

Hovsa - Kun et halvt økseskaft

Statsadvokaten i Viborg sendte min klage videre til (eller faktisk tilbage til) Den Uafhængige Politiklagemyndighed.Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg modtog denne mail fra overassistent Anne Bolding Trust, Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den indeholder kvittering for modtagelse af min anmeldelse.

Læs 20172017-05-11 Brev fra DUP 1.2 159862 »


Mig:

Jeg sendte anmodning om beskikkelse af advokat.

Læs 2017-05-12 Anmodning om advokatbeskikkelse »

Jeg sendte oplysning om, hvor den fulde lydoptagelse kunne hentes.

Læs 2017-05-12 Fuld lydoptagelse af anmeldelsesinterview »


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Jeg afventer svar på klage af 12. maj 2017.
Sagsbehandlingen kan vare helt op til 1 år - alt imens forældelsesfristen på bedragerianmeldelsen svinder kraftigt ind.